About Us

บริษัทโฮมเดคคอน รับออกแบบตกแต่งภายใน บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินอีกทั้งมีโรงงานการผลิตเป็นของเราเองทำให้เราสามารถผลิตชิ้นงานคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกับทุกกลุ่มลูกค้า

นอกจากงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินแล้วเรายังมีบริการผ้าม่าน วอลเปเปอร์และก่อสร้างต่อเติม ทั้งงานภายนอกและภายในคอยบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

ทางบริษัทโฮมเดคคอนขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลบ้านและที่อยู่อาศัยของทุกท่าน ทางเราสัญญาว่าจะดูแลและบริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ขอบพระคุณค่ะ